Frankfurt El cubano

Naming i identitat per a un nou Frankfurt situat a Barcelona. Un univers simple i net, on el vermell i el blau de la bandera cubana estan presents en totes les aplicacions, allunyant-se així dels codis establerts en aquest tipus d’establiments.

  • Naming
  • Brand Identity